Yönetim Kurulu

Başkan: .........................................................Metin ŞENOVA
As Başkan:....................................................Dr Kandemir Berova
Genel Sekreter::............................................Peral Cemre Yanıker
Tahsildar-Veznedar:.....................................Aziz Sözmener
Malzeme Araç Gereç Sorm:........................Erdal Palaz
Basın ve Halkla ilişkiler Sorm: ....................Peral Cemre Yanıker
Yarış organizasyonlarından sorumlu : .......
Yarış organizasyonlarından sorumlu : .......
Yarış ve Alt yapı sorumlu yardımcısı:.........
Faal Üye:......................................................Kemal Buba-Mustafa Cevdet

** Ceza Kurulu:

** Denetleme Kurulu: